Fartyg, skepp och båt

Fartyg, skepp och båt

Fartyg har länge varit en integrerad del av mänsklig aktivitet på haven. Från traditionella segelbåtar till moderna kryssningsfartyg, varje flytetyg som används för framfart på vatten räknas som fartyg. Sjövägsregler och lagar definierar olika typer av fartyg baserat på deras storlek och användningsområde.

Fartyg

Enligt de internationella sjötrafikförskrifterna (IS) klassificeras alla vattenburna fordon som fartyg. Detta innefattar ett brett spektrum av farkoster, från små kajaker till stora kryssningsfartyg som seglar över världshaven. 

Skepp 

Ett skepp definieras som ett fartyg med en längd som överstiger 24 meter. Exempel är kryssningsfartyg och lastfartyg som varit ryggraden i global handel och transporter i århundraden. Med sin storlek och kapacitet är skeppen en symbol för människans förmåga att bemästra världens oceaner.

Båtar

Båtar utgör den andra kategorin av fartyg och inkluderar alla farkoster med en längd på upp till 24 meter. Dessa kan vara allt från små motorbåtar och segelbåtar till fiskebåtar och personliga vattenskotrar. Båtarna utgör ryggraden i fritidsaktiviteter på vattnet och är vanliga syn på sjöar och kustvatten runt om i världen.

Läs mer om definitionerna här.

Bli först med att kommentera

Kommentera